O projektu

Naziv projekta: Tri koraka dalje

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (29.06.2021.-29.06.2023.)

Vrijednost projekta: 7.547.249,92 HRK

Partner projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije.  Referentna oznaka poziva UP.02.2.2.12. Broj ugovora: UP.02.2.2.12.0007

Opis projekta:

Projektom planiramo poboljšati kvalitetu i održivost usluga organiziranog stanovanja te dodatno povećati socijalne usluge u zajednici za udomljene odrasle osobe, za djecu s intelektualnim i psihomotornim teškoćama, osigurati psihosocijalnu podršku za djecu s problemima u ponašanju, provoditi usluge savjetovanja i pomaganja roditeljima koji se suočavaju s teškoćama u odgoju djece. Dodatno ćemo ojačati i kapacitete stručnjaka i podići svijest zajednice o pravima ranjivih skupima na život u zajednici.

Projektne aktivnosti:

Projektne aktivnosti usmjerene su na poboljšanje kvalitete i održivosti usluga organiziranog stanovanja kroz zapošljavanje četrnaest asistenata i jednog višeg asistenta u organiziranom stanovanju) kao i na povećanje socijalnih usluga u zajednici kroz zapošljavanje stručnih radnika (psiholog, rehabilitator, socijalni radnik i dva radna instruktora).

Projektnim aktivnostima je planirano i uređenje senzornog vrta i prostora za radne aktivnosti na otvorenom u sklopu Dnevnog centra Vrbovec te nabava potrebne opreme i vozila za pružanje socijalnih usluga u zajednici.

U sklopu projekta planiramo razne edukacije i stručna osposobljavanja za zaposlenike Centra Stančić čime će se dodatno ojačati njihovi kapaciteti za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici s posebnim naglaskom na uspostavljanje usluge savjetovanja i pomaganja roditeljima koji se suočavaju s teškoćama u odgoju djece kao i na osiguranje psihosocijalne podrške za djecu s problemima u ponašanju.

Skip to content